• 39/26 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng
  • 8:00 - 17:30

Liên hệ

Số điện thoại

0986 739 881

0778 395 279

Địa chỉ

39/26 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng